Salaojapuhelin: 0400 918 464 - asiakaspalvelu@contia.fi

Mikä salaojituksessa oikein maksaa?

Eli toisin sanoen, mikä on salaojaremontin hinta?

Olemme saaneet paljon tiedusteluja salaojaremontin tai salaojituksen hinnoista. Monesti kysytään suoraan hintahaitaria puhelimessa.

Jos sitten mainitsee karkeasti, että tyypillisesti salaojaremontit pyörivät omakotitaloissa 15 000 – 30 000 euron välissä, saattaa soittajalla pudota leuka alas. Sen kuulee puhelimessa.

Seuraava kysymys on usein: ”Miten se voi maksaa niin paljon?” Tällöin käymme puhelimessa karkeasti läpi, mistä remontin hinta muodostuu ja sen jälkeen sovimme tapaamisen.

Kohde pitää nähdä omin silmin…

Tapaamisen aikana selvitetään tarkasti talon ulkopuolisen kosteudenhallinnan nykytila, eli kuvataan salaojat (jos mahdollista), tarkastetaan sadevesijärjestelmä, perustusten ja vedeneristysten kunto niiltä osin kuin mahdollista ja pintamaiden kallistukset. Lisäksi tarkastetaan järjestelmän purkupaikka ja sen toimivuus.

Kun kaikki tarpeellinen on kirjattu ylös raporttiin, asiantuntija suunnittelee remontin toteutuksen paikan päällä ja antaa tarkan tarjouksen remontin toteutuksesta. Jotkut kohteet vaativat pidempää suunnittelutyötä, jolloin tarjous annetaan vasta myöhemmin suunnittelun jälkeen.

Lisäksi kohteesta riippuen, tarjouksiin voidaan joutua jättämään pieniä varauksia, kun maanalaisista rakenteista ei ole tarkkaa tietoa. Tarjoukseen lisätään kuitenkin kiinteät yksikköhinnat mahdollisista kalliolouhinnoista tai perustuksen korjauksesta.

Tärkeintä on, että tarjous on kokonaisvaltainen ja niin tarkka kuin mahdollista. Kun kerran kaivetaan perustukset auki, ei siihen rakennuksen elinkaaren aikana tulisi palata enää.

 

Miten salaojaremontin hinta muodostuu?

Remontin hinnasta luonnollisesti suurin osa on henkilötyöstä syntyvät kustannukset. Salaojaremontin työt jakaantuvat karkeasti seuraavalla tavalla:

  1. Valmistelevat työt (työmaajärjestyksen luominen ja esteiden purku työskentelyalueilta)
  2. Kaivuutyöt
  3. Järjestelmien asennustyöt
  4. Täyttötyöt
  5. Viimeistelytyöt
  6. Työnjohto
  7. Suunnittelutyö

Toki materiaalien osuus suhteessa työn osuuteen vaihtelee jonkin verran kohteesta ja toteutustavasta riippuen, mutta kokonaisuuteen nähden vaihtelu on suhteellisen pientä.

Käytettävissä materiaaleissa voidaan säästää siis jonkin verran, mutta materiaalivalinnoilla voi olla huomattava vaikutus työn osuuteen.

Tässä pitää olla asiakkaan tarkkana, että osaa tehdä kokonaisuuden kannalta järkevimmän ratkaisun. Edullisin ratkaisu voi olla toimivin ratkaisu ja kallein ratkaisu voi olla toimimaton – ja toisin päin. Vaadi siis asiantuntijalta perusteluita esitetyistä materiaalivalinnoista ja toteutustavasta.

Lopuksi remontin hintaan allokoidaan muut välilliset ja välittömät kulut. Tehokkaasti toimivassa organisaatiossa näiden kulujen suhteellinen osuus on pienempi kuin tehottomasti toimivassa. Hinta sisältää myös liiketoiminnalle elintärkeän katteen.

 

Jokainen remonttikohde on yksilöllinen

On erilaisia maa-aineksia, erilaisia pinnanmuotoja, enemmän tai vähemmän tilaa kaivinkoneelle, kalliota, syvempiä ja matalampia perustuksia, rikkinäisiä perustuksia, erilaisia purkupaikkoja (avo-ojat, imeytyskentät, hulevesiverkot jne.), ymmärsit pointin.

Jotta remontista ei jää urakoitsijalle kuin luu käteen ja toisaalta asiakas ei joutuisi maksamaan yletöntä varmuusvaraa, tulee nämä kaikki asiat ymmärtää ja huomioida urakkalaskennassa.

 

Miten Contia tekee?

Me olemme tarkkaan määritelleet jokaisen remontin hintaan vaikuttavat parametrit eli tekijät. Lisäksi meillä on vuosien kokemus ja ymmärrys niiden käyttäytymisestä maan alla. Kun laskenta perustuu käyttökelpoiseen ja luotettavaan dataan, pystymme aina tarjoamaan kilpailukykyisen ja ennen kaikkea kokonaisuuden kannalta toimivimman ratkaisun kohteeseen kuin kohteeseen.

Takuuhinta, takuulaatu, ei pakkomyyntiä.

 

Kirjoittaja:
Miikka Korhonen Miikka Korhonen
Kirjoitettu: 26.03.2018

Tilaa maksuton salaojatarkastus
Top