Salaojapuhelin: 0400 918 464 - asiakaspalvelu@contia.fi

Salaojaremontin hinta: mikä salaojaremontissa maksaa?

Salaojaremonttien hintoja sekä hinnoitteluperiaatteita

Alla olevassa taulukossa on toteutuneiden salaojaremonttikauppojen hintoja. Niistä saat toivottavasti osviittaa, mitä remontti voisi maksaa sinun kohteessasi. Jokaiseen kohteeseen liittyy joitakin lisätöitä, joille sinun kohteessasi ei välttämättä ole tarvetta.

 

Salaojaremontti

Hinta alv. 24%

Rinteeseen perustettu suuri kellarillinen rivitalo, sis. Asfaltointitöitä.

93 700 €

Kellarillinen rinteeseen perustettu rintamamiestalo, Espoo.

23 240€

Kellarillinen rintamamiestalo, Järvenpää

23 550€

Kellarillinen rintamamiestalo, Helsinki, sis. Pumppaamo ja pihatöitä.

27 800€

Matalaperustainen rivitalo, Helsinki,

59 700€

Matalaperustainen omakotitalo, Helsinki

16 900€

 

Selvitä lomakkeella alustava hinta-arvio kohteesi salaojaremontista

 

 

Olemme saaneet paljon tiedusteluja salaojaremontin tai salaojituksen hinnoista. Monesti kysytään suoraan hintahaitaria puhelimessa.

Jos sitten mainitsee karkeasti, että tyypillisesti salaojaremontit pyörivät omakotitaloissa 15 000 – 30 000 euron välissä, saattaa soittajalla pudota leuka alas. Sen kuulee puhelimessa.Olemme saaneet paljon tiedusteluja salaojaremontin tai salaojituksen hinnoista. Monesti kysytään suoraan hintahaitaria puhelimessa.

Seuraava kysymys on usein: ”Miten se voi maksaa niin paljon?” Tällöin käymme puhelimessa karkeasti läpi, mistä remontin hinta muodostuu ja sen jälkeen sovimme tapaamisen.

Kohde pitää nähdä omin silmin…

Tapaamisen aikana selvitetään tarkasti talon ulkopuolisen kosteudenhallinnan nykytila, eli

 1. kuvataan salaojat (jos mahdollista)
 2. tarkastetaan sadevesijärjestelmä
 3. perustusten ja vedeneristysten kunto niiltä osin kuin mahdollista
 4. pintamaiden kallistukset.
 5. lisäksi tarkastetaan järjestelmän purkupaikka ja sen toimivuus.

Kun kaikki tarpeellinen on kirjattu ylös raporttiin, asiantuntija suunnittelee remontin toteutuksen paikan päällä ja antaa tarkan tarjouksen remontin toteutuksesta.

 

Salaojatarkastus
Contian mies kuvaamassa salaojia

Jotkut kohteet vaativat pidempää suunnittelutyötä, jolloin tarjous annetaan vasta myöhemmin suunnittelun jälkeen.

 

Onko salaojaremontin hinta aina kiinteä?

Kohteesta riippuen, tarjouksiin voidaan joutua jättämään pieniä varauksia, kun maanalaisista rakenteista ei ole tarkkaa tietoa. Tarjoukseen lisätään kuitenkin kiinteät yksikköhinnat mahdollisista kalliolouhinnoista tai perustuksen korjauksesta.

Tärkeintä on, että tarjous on kokonaisvaltainen ja niin tarkka kuin mahdollista. Kun kerran kaivetaan perustukset auki, ei siihen rakennuksen elinkaaren aikana tulisi palata enää.

 

Miten salaojaremontin hinta muodostuu?

Remontin hinnasta luonnollisesti suurin osa on henkilötyöstä syntyvät kustannukset. Salaojaremontin työt jakaantuvat karkeasti seuraavalla tavalla:

 1. Valmistelevat työt (työmaajärjestyksen luominen ja esteiden purku työskentelyalueilta)
 2. Kaivuutyöt
 3. Järjestelmien asennustyöt
 4. Täyttötyöt
 5. Viimeistelytyöt
 6. Työnjohto
 7. Suunnittelutyö

Toki materiaalien osuus suhteessa työn osuuteen vaihtelee jonkin verran kohteesta ja toteutustavasta riippuen, mutta kokonaisuuteen nähden vaihtelu on suhteellisen pientä.

 

Onko materiaalivalinnoilla suurta vaikutusta salaojaremontin hintaan?

Käytettävissä materiaaleissa voidaan säästää siis jonkin verran, mutta materiaalivalinnoilla voi olla huomattava vaikutus työn osuuteen.

Tehodrain putki
Tehodrain putken käyttö voi pienentää remontin kustannuksia huomattavasti.

Tässä pitää olla asiakkaan tarkkana, että osaa tehdä kokonaisuuden kannalta järkevimmän ratkaisun…

Edullisin ratkaisu voi olla toimivin ratkaisu ja kallein ratkaisu voi olla toimimaton – ja toisin päin. Vaadi siis asiantuntijalta perusteluita esitetyistä materiaalivalinnoista ja toteutustavasta.

 

Isodrän rakenne
Isodrän rakenne on järkevin, jos kohteessa on lämmin kellaritila.

Organisaation tehokkuudella on vaikutusta hintaan

Lopuksi remontin hintaan jyvitetään muut välilliset ja välittömät kulut. Tehokkaasti toimivassa organisaatiossa näiden kulujen suhteellinen osuus on luonnollisesti pienempi kuin tehottomasti toimivassa. Hinta sisältää myös liiketoiminnalle elintärkeän katteen.

 

Jokainen remonttikohde on yksilöllinen

On erilaisia maa-aineksia, erilaisia pinnanmuotoja, enemmän tai vähemmän tilaa kaivinkoneelle, kalliota, syvempiä ja matalampia perustuksia, rikkinäisiä perustuksia, erilaisia purkupaikkoja (avo-ojat, imeytyskentät, hulevesiverkot jne.), ymmärsit pointin.

Jotta remontista ei jää urakoitsijalle kuin luu käteen ja toisaalta asiakas ei joutuisi maksamaan yletöntä varmuusvaraa, tulee nämä kaikki asiat ymmärtää ja huomioida urakkalaskennassa.

 

Miten Contia tekee?

Me olemme tarkkaan määritelleet jokaisen remontin hintaan vaikuttavat parametrit eli tekijät. Lisäksi meillä on vuosien kokemus ja ymmärrys niiden käyttäytymisestä maan alla. Kun laskenta perustuu käyttökelpoiseen ja luotettavaan dataan, pystymme aina tarjoamaan kilpailukykyisen ja ennen kaikkea kokonaisuuden kannalta toimivimman ratkaisun kohteeseen kuin kohteeseen.

Referenssiasiakas Vuorinen
Tyytyväinen asiakas hyvin tehdyn kohteen jälkeen.

Takuuhinta, takuulaatu, ei pakkomyyntiä.

Jos suunnittelet salaojaremonttiprojektia, ota yhteyttä ja pyydä asiantuntija paikalle vaikkapa tästä.

 

Kirjoittaja:

Kirjoitettu: 26.03.2018

Tilaa maksuton salaojatarkastus
Top