Totuus piilee pinnan alla - Selvitä salaojien kunto

Harkitsetko salaojaremonttia? Tällä sivulla kerromme, miten selvität salaojiesi kunnon ja miten salaojaremontti tehdään kerralla hyvin. Huoltamattomat tai vanhanaikaiset salaojat usein tukkeutuvat ajan saatossa ja vesi alkaa hiljalleen löytää tiensä talon rakenteisiin. Jos salaojaremonttia ei tehdä ajoissa tai se tehdään kohtalaisesti, talon rakenteisiin ja sisäilmään voi päästä kosteutta ja homeita.

Mistä lähteä liikkeelle?

Kaikki alkaa salaojien nykytilanteen kartoituksella. Salaojien kunto kannattaa selvittää hyvissä ajoin, ettei vahinkoja ehdi syntymään. Jos et ole rakennusalan ammattilainen, tilaa ammattilainen paikalle. Contia tarjoaa esimerkiksi maksuttomia salaojatarkastuksia, missä salaojat kuvataan salaojakameralla ja koko kiinteistön kosteudenhallinta tarkastetaan.

Jos tarvetta remontille on, miten se tehdään kunnolla?

Aluksi tehdään kattava salaojien kuntotutkimus, jonka pohjalta suunnitellaan uusi järjestelmä. Salaojasuunnitelman toteuttamisesta tehdään kattava, mutta selkeä kirjallinen sopimus.

Lopulta onnistuneen remontin takaa hyvä työnjohto, konekuski ja valvoja. Työnjohto ymmärtää suunnitelmia, toteutusta ja osaa vaatia sen tarkkaa toteutusta konekuskilta. Taitava konekuski ymmärtää suunnitelmia ja osaa työskennellä tarkasti ahtaillakin pihoilla. Valvoja arvioi työnjohdon ja konekuskin työskentelyä.

Merkit salaojien huonosta kunnosta

Märkä sokkeli

Talon märkä sokkeli kertoo usein siitä, että salaojat ovat tukkeutuneet eivätkä johda sadevettä pois tontilta. Tämä johtaa siihen, että vesi jää seisomaan sokkelin viereen ja aiheuttaa ongelmia.

Silloin kapillaari-ilmiö tekee tehtävänsä ja nostaa veden sokkeliin. Talvella märkä kivijalka voi pakastuessa haljeta ja aiheuttaa vahinkoja kiinteistöösi.

Vesi voi myös nousta lattian alajuoksuihin asti ja aiheuttaa vahinkoja. Tämä on riski etenkin piilosokkelitaloissa.

Kalkkeumia sokkelissa

Löysitkö kalkkeumia talosi sokkelista? Nyt kannattaa käydä talo läpi vesivahinkojen varalta. Kalkkeutumien aiheuttajana voi olla esimerkiksi tiputtava vesiputki kylpyhuoneessa tai toimimattomat salaojat.

Jokin kastelee jatkuvasti sokkelin kauttaaltaan. Kun märkä betoni kuivuu, siitä tulee ulos kalkkia betonin pinnalle, koska kalkkia käytetään betonissa sidosaineena. Kalkkihärmän muodostamista rajoista voi päätellä, mihin asti vesi on noussut sokkelin sisällä.

Halkeamia sokkelissa

Halkeileeko talosi sokkeli? Jos huomaat halkeamia sokkelissa, voi perustuksiin olla syntynyt routavaurio.

Halkeamia aiheuttaa esimerkiksi puuttuva routeristys ja huonosti toimivat salojat. Jos salaojat ovat tukossa ja vesi seisoo sokkelin vieressä, pysyy sokkeli jatkuvasti märkänä. Talvella pakkanen tekee tehtävänsä ja halkaisee sokkelin.

Ei kannata alkaa itse rappaamaan halkeamia piiloon, vaan selvittää halkeamien juurisyy.

Vettynyt piha

Vettynyt piha on yksi merkki salaojituksen tarpeessa olevasta pihasta. Salaojaputket voivat olla tukossa, eikä vesi pääse virtaamaan niitä pitkin ojiin.

Kun vettä sataa pihalle, kehittyy maan alle painetta. Vedellä on erittäin alhainen kokoonpuristuvuus, jolloin se pyrkii purkamaan paineen virtaamalla helpointa reittiä ulos paineen alta. Aiemmin reitti oli salaojaputket, nyt maassa olevat huokoset pinnalle.

Syitä voi olla myös riittämättömät maakallistukset tai se, että joihinkin pihan osiin johdetaan liian paljon vettä ympäristöstä.

Tarkistuksesta yli 20 vuotta

Huoltamattomat salaojaputket alkavat tukkeutua ajan saatossa. Jos salaojiasi ei ole tarkastettu yli 20 vuoteen kannattaa se tehdä nyt. Etenkin vanhat reikäputket tukkeutuvat huoltamattomana huomattavasti ennen virallista käyttöikänsä päättymistä, mikä on n. 30v.

Tarkastuksen yhteydessä kannattaa tarkastaa myös salaojaputkia ympäröivä maa-aines. Jos se on hiekkaa (yllättävän monesti on), painehuuhtelulla saatetaan saada putket entistä pahemmin tukkoon, kun hiekka valuu putkiin.

Tilaa maksuton salaojaremontin kartoitus

Arvelluttaako salaojiesi kunto tai mietityttääkö salaojaremontin tarve? Tilaa Contian ammattilainen paikalle suorittamaan salaojatarkastus. Tarkastus on maksuton.

Saat tarkan tilannekuvan kiinteistösi kosteudenhallinnasta. Se auttaa sinua tekemään oikeita ja taloudellisesti järkeviä päätöksiä kiinteistösi remontoinnista – tai remontoimatta jättämisestä.

Salaojien kuvaus ja kartoitus

Hyvässä salaojatarkastuksessa selvitetään kattavasti tarkastettavan kiinteistön kosteudenhallinta kokonaisuutena. Ei siis tyydytä vain kuvaamaan salaojaputkia, vaan tarkastetaan myös:

 1. Pintamaan kallistukset
 2. Patolevyjen kunto / onko niitä asennettu.
 3. Perustusten kunto, niiltä osin, kuin näkyy.
 4. Purkupaikan toimivuus. Eli minne salaojajärjestelmän vedet puretaan.
 5. Sadevesijärjestelmän kunto (kattovesien johtaminen, pintavesikaivot).
 6. Salaojien ympärillä olevat maa-ainekset

 

Salaojakuvaus – miten se suoritetaan?

Vanhat salaojat kuvataan salaojakameralla (Ridgid tai muu vastaava). Laitteessa on kuitu, jonka päässä on lampullinen kamera. Kamera ujutetaan tarkastuskaivojen kautta putkistoon. Tarkastajalla on kädessä näyttö, mistä voidaan seurata salaojaputkistoa samalla kun kameraa työnnetään syvemmälle putkistoon. Kirjataan havainnot raporttiin. Tapahtuma voidaan myös taltioida videolle.

 

 

Voinko tehdä salaojaremontin itse ja miten lupa-asiat hoidetaan?

 1. Kuka suunnittelee toteutuksen? Jos suunnittelet itse, varmista, että sinulla on riittävä tekninen ymmärrys asiasta. Konsultoi tarvittaessa rakennesuunnittelijaa.
 2. Kuka kaivaa ja minkä kokoisella koneella? Jos olet ensi kertaa kaivinkoneen puikoissa, niin käy harjoittelemassa ensin jossakin.
 3. Maa-ainekset: miten ylijäämämaat hoidetaan pois ja mitä maa-aineksia käytetään työssä? Ota yhteys alueesi maansiirtoliikkeisiin.
 4. Järjestelmien asennus: mitä materiaaleja ja työkaluja tarvitaan? Miten asennus tulee suorittaa?
 5. Valvoja: jos olet päässyt etenemään siihen pisteeseen, että rintamamiestalosi perustukset ovat kaivettu auki ja salaojajärjestelmä on asennettu, pyydä joku ulkopuolinen tarkastamaan ratkaisu ennen kaivantojen täyttöä. Dokumentoi ainakin jokainen työvaihe tarkasti ottamalla valokuvia talon jälleenmyyntiä varten.

Salaojaremontin vaiheet

1. Työn suunnittelu ja aikataulutus

Työn suunnittelu ja aikataulutus tehdään asiakkaan toiveet huomioiden. Salaojaremontin hinta voi yllättää, jos suunnitelmassa ei ole otettu kaikkea huomioon. Jos pihalla on esimerkiksi vanhoja puita tai kasvillisuutta, niiden säilyttämistä tehdään huomautukset suunnitelmaan. Ei, sitä vanhaa tammea ei tarvitse kaataa, paitsi jos se nojaa rakennuksen seinään.

Remontin aikataulu joustaa monesti hyvin asiakkaan tilanteeseen, varsinkin jos ollaan hyvissä ajoin liikkeellä. Tarkempi aikataulutus tehdään toiminnanohjausjärjestelmään ja työnjohtaja kommunikoi suunnitellusta aikataulusta.

Suunnitelmaan piirretään mm. tarkastuskaivojen paikat, sadevesisuppilot, salaoja- ja sadevesiputkistot sekä niiden kaatosuunnat. Lisäksi suunnitelmassa on järjestelmän purkupaikat, perusvesikaivojen paikat sekä mahdollisten perusvesipumppaamojen paikat. Suunnitelma tehdään talon pohjakuvaan. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu perustusleikkauskuva toteutettavasta rakenteesta.

2. Kaivutyöt

Kaivutyöt aloitetaan, kun salaojaremontin valmistelevat työt on tehty. Tyypillisiä valmistelevia töitä ovat kaapelinäyttö, ilmalämpöpumpun siirtäminen, terassin purku, kasvillisuuden siirtäminen sekä mahdollisten aitojen siirtäminen pois kaivualueelta.

Usein kaivaminen aloitetaan purkupaikan päästä, jolloin kaivantoon valuva vesi virtaa luonnollisesti purkupaikkaan eikä jää kaivantoon seisomaan. Kaivettu maa-aines läjitetään kaivinkoneen kulkureitin toiselle puolelle. Läjitystä varten tarvitaan paljon tilaa, sillä kun kiinteästä maa-aineksesta tulee irtomaa-ainesta, sen tilavuus kasvaa.

Kaivamisen aikana apumies seuraa kauhaa ja varoittaa mahdollisista kaapeleista. Kaivannon pohja viistetään viettämään poispäin talosta sekä purkupaikan suuntaan.

3. Salaojien asennus

Salaojajärjestelmän asennuksen suorittavat apumiehet konekuskin avustuksella. Järjestelmän asennus suoritetaan asennusohjeiden mukaisesti. Tarkastuskaivot kaivetaan riittävän syvälle, salaojaputket sekä sadevesiputket asennetaan oikeaan korkeuteen ja kaatoon. Suodatinkankaiden asennuksessa huomioidaan riittävät liikkumisvarat, etenkin Isodräniä asennettaessa. Järjestelmän toimivuus testataan ennen kaivantojen täyttöä.

Järjestelmän asennusta johtaa työnjohtaja, joka käy säännöllisesti tarkastuskäyntejä työmaalla. Työvaiheista otetaan jatkuvasti kuvia, jotka toimitetaan heti kaikkien osapuolien nähtäville. Työnjohtaja pitää myös työn edetessä työmaapalavereja asiakkaan kanssa, jotta hänellä on jatkuvasti tarkka tieto työn etenemisestä.

Järjestelmän asennusta valvoo mahdollinen ulkopuolinen valvoja.

4. Pihan siistiminen ja lopputarkastus

Kun kaivannot on salaojajärjestelmän asennuksen jälkeen täytetty, alkaa pihan siistiminen sovitusti. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa kokonaista piharemonttia asfaltointeineen. Usein kuitenkin asennetaan koristesepelit talon reunalle, levitetään nurmikkomulta kaivualueelle sekä kylvetään nurmi.

Työmaa saatetaan remontin jälkeen aina niin siistiin kuntoon, että nurmikon kasvettua ei remontista juuri ole tietoa.

Työnjohtaja sopii loppukatselmuksen remontin valmistumispäivälle, kun miehet ja koneet ovat vielä tontilla. Katselmuksessa kierretään tontti läpi ja tarkastetaan yhdessä, että kaikki työt on tehty sopimuksen mukaisesti ja piha on siistissä kunnossa.

Palvelut remontin yhteydessä:

 • Kalliolouhinnat
 • Vihertyöt
 • Kivityöt
 • Lupa-asiat
 • Liitynnät hulevesiverkkoon

Miksi salaojaremontti kannattaa tehdä?

Moni miettii, milloin salaojaremontti kannattaa tehdä ja kannattaako ylipäätään?

Salaojaremontti kannattaa tehdä silloin, kun nykyinen salaojajärjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän ja rakennus halutaan vielä säilyttää. Ihan asunnon myyntihetkeä ajatellen. Kun asunto laitetaan myyntiin, teettää ostaja siinä vaiheessa kuntotarkastuksen ulkopuolisella toimijalla.

Nykyään puutteellisista ja toimimattomista salaojista johtuviin ongelmiin on herätty laajalti ja lähes jokainen kuntotarkastus ottaa huomioon myös salaojat. Usein kuntotarkastaja ei kuitenkaan lähde kuvaamaan tai tarkemmin selvittämään salaojien kuntoa. Raporteissa usein todetaan, että salaojien kunto on selvitettävä tarkemmin. Tai että patolevyt puuttuvat.

Usein tulee vastaan tilanteita, missä ostaja ei ole ennen asunnon ostoa noteerannut tarkemmin salaojien kuntoa, vaan tekee tarkastuksen myöhemmin. Vastaan tulevan remontin laajuus saattaa yllättää, jos siihen ei olla varauduttu mitenkään. Siitä syntyy sitten riitaa.

Eli jos salaojajärjestelmä ei enää toimi, ongelmia on jo syntynyt ja aiot sälyttää rakennuksen hengissä, salaojaremontin tekeminen on kannattava sijoitus. Sekä taloudellisesti että oman mielenrauhasi kannalta.

Miksi Contialta?

Talon arvo nousee
/
Tehty salaojaremontti helpottaa talon myyntiä
/
Parantaa sisäilmaa
/
Kellarikohteissa energiansäästöä
/
Kuiva piha ja talon perusta
/
Ei huolta perustusten kunnosta
/
Osittainen logo contia Oy:sta
 • Kuntokartoitus, kaupat ja suunnitelmat
  – kirjallisena
 • Miehet, koneet ja materiaalit tontille
  – sovitusti
 • Toimiva ja kaunis lopputulos
  – takuulla

Tilaa ilmainen kuntotarkastus, aloita tästä!

Missä kunnossa salaojat oikeasti ovat? Ei kannata jäädä mietiskelemään ja mututuntuman varaan, vaan tilaa ammattilainen paikalle tutkimaan asia.

Tarkastus on maksuton ja saat siitä paljon hyödyllistä tietoa kiinteistösi kosteudenhallinnan tilasta. Lisäksi saat tarkastuksesta halutessasi kirjallisen raportin mukaan.

Jätä puhelinnumerosi, niin soitamme pian takaisin.

Tilaa maksuton salaojatarkastus