Mitä talon salaojitus käytännössä tarkoittaa?

Talon salaojitus on järjestelmä, jonka avulla hulevedet (perustusten kuivatusvedet, kattovedet ja sulamisvedet) sekä perusvedet johdetaan pois tontilta ja talon lähettyviltä. Järjestelmän tehtävä on estää veden seisominen rakenteiden lähellä.

Toimiva salaojitus on talon arvon säilymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Miksi? Salaojituksen tehtävä on kuljettaa vesi pois perustusten ja rakenteiden lähettyviltä. Pitkään rakenteissa seisova vesi aiheuttaa laho- ja homevaurioita.

Toimimatonta salaojitusta voisi kärjistetysti verrata rikkinäiseen kattoon. Rikkinäisen katon rei’istä vesi valuu alas rakenteisiin ja aiheuttaa siellä tuhoja. Se on helpompi ymmärtää, koska homma toimii painovoiman lakien mukaan. Harvoin tullaan ajatelleeksi, että vesi nousee myös maasta ylöspäin – kapillaarisesti.

Talon salaojajärjestelmän pääosat ovat:

 1. Salaojaputkisto
 2. Patolevy (matalaperustaiset talot)
 3. Sadevesiputkisto ja sadevesisuppilot
 4. Kapillaarikato (sepelistä tai ISODRÄN-levystä tehtynä)
 5. Tarkastuskaivot (talon jokaisella nurkalla)
 6. Perusvesikaivo
 7. Purkuputki tai -putket

Samalla tavalla kuin vesi nousee puun juurista latvaan, nousee se myös betonisokkelin huokosissa alajuoksuihin.

Vesi täytyy perustusten lisäksi saada purettua tontilta joko imeyttämällä, johtamalla toimivaan avo-ojaan tai kaupungin hulevesiviemäriin.

Usein järjestelmään kuuluu myös perusvesipumppaamo, jonka avulla vedet pumpataan purkupaikkaan. Etenkin kellarillisissa taloissa vesiä ei saa usein kaadettua painovoimaisesti purkupaikkaan.

Merkit salaojien huonosta kunnosta

Märkä sokkeli

Talon märkä sokkeli kertoo usein siitä, että salaojat ovat tukkeutuneet eivätkä johda sadevettä pois tontilta. Tämä johtaa siihen, että vesi jää seisomaan sokkelin viereen ja aiheuttaa ongelmia.

Silloin kapillaari-ilmiö tekee tehtävänsä ja nostaa veden sokkeliin. Talvella märkä kivijalka voi pakastuessa haljeta ja aiheuttaa vahinkoja kiinteistöösi.

Vesi voi myös nousta lattian alajuoksuihin asti ja aiheuttaa vahinkoja. Tämä on riski etenkin piilosokkelitaloissa.

Kalkkeumia sokkelissa

Löysitkö kalkkeumia talosi sokkelista? Nyt kannattaa käydä talo läpi vesivahinkojen varalta. Kalkkeutumien aiheuttajana voi olla esimerkiksi tiputtava vesiputki kylpyhuoneessa tai toimimattomat salaojat.

Jokin kastelee jatkuvasti sokkelin kauttaaltaan. Kun märkä betoni kuivuu, siitä tulee ulos kalkkia betonin pinnalle, koska kalkkia käytetään betonissa sidosaineena. Kalkkihärmän muodostamista rajoista voi päätellä, mihin asti vesi on noussut sokkelin sisällä.

Halkeamia sokkelissa

Halkeileeko talosi sokkeli? Jos huomaat halkeamia sokkelissa, voi perustuksiin olla syntynyt routavaurio.

Halkeamia aiheuttaa esimerkiksi puuttuva routeristys ja huonosti toimivat salojat. Jos salaojat ovat tukossa ja vesi seisoo sokkelin vieressä, pysyy sokkeli jatkuvasti märkänä. Talvella pakkanen tekee tehtävänsä ja halkaisee sokkelin.

Ei kannata alkaa itse rappaamaan halkeamia piiloon, vaan selvittää halkeamien juurisyy.

Vettynyt piha

Vettynyt piha on yksi merkki salaojituksen tarpeessa olevasta pihasta. Salaojaputket voivat olla tukossa, eikä vesi pääse virtaamaan niitä pitkin ojiin.

Kun vettä sataa pihalle, kehittyy maan alle painetta. Vedellä on erittäin alhainen kokoonpuristuvuus, jolloin se pyrkii purkamaan paineen virtaamalla helpointa reittiä ulos paineen alta. Aiemmin reitti oli salaojaputket, nyt maassa olevat huokoset pinnalle.

Syitä voi olla myös riittämättömät maakallistukset tai se, että joihinkin pihan osiin johdetaan liian paljon vettä ympäristöstä.

Tarkistuksesta yli 20 vuotta

Huoltamattomat salaojaputket alkavat tukkeutua ajan saatossa. Jos salaojiasi ei ole tarkastettu yli 20 vuoteen kannattaa se tehdä nyt. Etenkin vanhat reikäputket tukkeutuvat huoltamattomana huomattavasti ennen virallista käyttöikänsä päättymistä, mikä on n. 30v.

Tarkastuksen yhteydessä kannattaa tarkastaa myös salaojaputkia ympäröivä maa-aines. Jos se on hiekkaa (yllättävän monesti on), painehuuhtelulla saatetaan saada putket entistä pahemmin tukkoon, kun hiekka valuu putkiin.

Tilaa maksuton salaojien kartoitus

Arvelluttaako salaojiesi kunto tai mietityttääkö salaojaremontin tarve? Tilaa Contian ammattilainen paikalle suorittamaan salaojatarkastus. Tarkastus on maksuton.

Saat tarkan tilannekuvan kiinteistösi kosteudenhallinnasta. Se auttaa sinua tekemään oikeita ja taloudellisesti järkeviä päätöksiä kiinteistösi remontoinnista – tai remontoimatta jättämisestä. Katso myös laskuri salojituksen hintaan täältä.

Kuka saa asentaa ja huoltaa salaojat?

Syitä harkita salaojituksen ulkoistamista ammattilaisille:

 1. Salaojitus on vaikeusasteeltaan haastava remontti
 2. Virheet voivat tulla yllättävän kalliiksi
 3. Kaivinkoneen kuljettaminen sekä järjestelmien asentaminen vaatii kokemusta
 4. Takuuasiat: omalle työlle ei ole samanlaista takuuta kuin yrityksellä. Yrityksellä on vastuuvakuutukset (Esim. 1 000 000€ asti)

Budjetoi salaojitukseen riittävästi ja valitse varma tekijä

Salaojitus ei ole urakka halvimmasta päästä – päinvastoin. Rintamamiestalon salaojittajan on syytä varata 20 000€ – 30 000€ remonttiin, kun taas matalaperustaisen talon omistaja voi selvitä 15 000€.

Salaojaremontin jäljiltä pihan kunto saattaa tekijästä riippuen kauhistuttaa. Huomioi salaojaremonttia budjetoidessasi myös pihan siistimisestä ja ennallistamisesta koituvat kustannukset. Moni salaojitusta tarjoava maanrakennusurakoitsija ei ole erityisemmin erikoistunut pihan entisöintiin, jolloin pihan kauhea kunto saattaa yllättää.

Pihaurakan ostaminen erikseen tulee usein kalliimmaksi, koska pätevä salaojaurakoitsija olisi voinut konetöissä huomioida pihan entisöinnin valmiiksi. Kannattaa siis urakoitsijaa valitessa pyytää referenssejä myös sellaisista kohteista, joissa pihat on laitettu kuntoon.

Miten salaojitus tehdään työvaiheittain?

1. Salaojien kuvaus, kartoitus ja suunnittelu

Työn suunnittelu ja aikataulutus tehdään asiakkaan toiveet huomioiden. Jos pihalla on esimerkiksi vanhoja puita tai kasvillisuutta, niiden säilyttämistä tehdään huomautukset suunnitelmaan. Ei, sitä vanhaa tammea ei tarvitse kaataa, paitsi jos se nojaa rakennuksen seinään.

Remontin aikataulu joustaa monesti hyvin asiakkaan tilanteeseen, varsinkin jos ollaan hyvissä ajoin liikkeellä. Tarkempi aikataulutus tehdään toiminnanohjausjärjestelmään ja työnjohtaja kommunikoi suunnitellusta aikataulusta.

Suunnitelmaan piirretään mm. tarkastuskaivojen paikat, sadevesisuppilot, salaoja- ja sadevesiputkistot sekä niiden kaatosuunnat. Lisäksi suunnitelmassa on järjestelmän purkupaikat, perusvesikaivojen paikat sekä mahdollisten perusvesipumppaamojen paikat. Suunnitelma tehdään talon pohjakuvaan. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu perustusleikkauskuva toteutettavasta rakenteesta.

2. Kaivuu ja salaojien asennus taloon

Kaivutyöt aloitetaan, kun salaojaremontin valmistelevat työt on tehty. Tyypillisiä valmistelevia töitä ovat kaapelinäyttö, ilmalämpöpumpun siirtäminen, terassin purku, kasvillisuuden siirtäminen sekä mahdollisten aitojen siirtäminen pois kaivualueelta.

Usein kaivaminen aloitetaan purkupaikan päästä, jolloin kaivantoon valuva vesi virtaa luonnollisesti purkupaikkaan eikä jää kaivantoon seisomaan. Kaivettu maa-aines läjitetään kaivinkoneen kulkureitin toiselle puolelle. Läjitystä varten tarvitaan paljon tilaa, sillä kun kiinteästä maa-aineksesta tulee irtomaa-ainesta, sen tilavuus kasvaa.

Kaivamisen aikana apumies seuraa kauhaa ja varoittaa mahdollisista kaapeleista. Kaivannon pohja viistetään viettämään poispäin talosta sekä purkupaikan suuntaan.

Salaojajärjestelmän asennuksen suorittavat apumiehet konekuskin avustuksella. Järjestelmän asennus suoritetaan asennusohjeiden mukaisesti. Tarkastuskaivot kaivetaan riittävän syvälle, salaojaputket sekä sadevesiputket asennetaan oikeaan korkeuteen ja kaatoon.  Suodatinkankaiden asennuksessa huomioidaan riittävät liikkumisvarat, etenkin Isodräniä asennettaessa. Järjestelmän toimivuus testataan ennen kaivantojen täyttöä.

Järjestelmän asennusta johtaa työnjohtaja, joka käy säännöllisesti tarkastuskäyntejä työmaalla. Työvaiheista otetaan jatkuvasti kuvia, jotka toimitetaan heti kaikkien osapuolien nähtäville. Työnjohtaja pitää myös työn edetessä työmaapalavereja asiakkaan kanssa, jotta hänellä on jatkuvasti tarkka tieto työn etenemisestä.

Järjestelmän asennusta valvoo mahdollinen ulkopuolinen valvoja.

3. Lopuksi piha on kauniimpi kuin ennen salaojitusta

Kun kaivannot on salaojajärjestelmän asennuksen jälkeen täytetty, alkaa pihan siistiminen sovitusti. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa kokonaista piharemonttia asfaltointeineen. Usein kuitenkin asennetaan koristesepelit talon reunalle, levitetään nurmikkomulta kaivualueelle sekä kylvetään nurmi.

Työmaa saatetaan remontin jälkeen aina niin siistiin kuntoon, että nurmikon kasvettua ei remontista juuri ole tietoa.

Työnjohtaja sopii loppukatselmuksen remontin valmistumispäivälle, kun miehet ja koneet ovat vielä tontilla. Katselmuksessa kierretään tontti läpi ja tarkastetaan yhdessä, että kaikki työt on tehty sopimuksen mukaisesti ja piha on siistissä kunnossa.

Miksi salaojat kannattaa tarkistaa ja remontoida?

Toimivien salaojaputkien käyttöikä on hyvin huollettuna 30-50 vuotta. Huoltamattomana käyttöikä voi olla paljon lyhyempi. Tässä täytyy olla tarkkana: salaojitus ei ole yhtä kuin salaojaputket! Eli vaikka salaojaputket sinänsä toimisivatkin, saattavat patolevyt puuttua tai järjestelmässä olla muita vikoja.

Miksi Contialta?

Talon arvo nousee
/
Tehty salaojaremontti helpottaa talon myyntiä
/
Parantaa sisäilmaa
/
Kellarikohteissa energiansäästöä
/
Kuiva piha ja talon perusta
/
Ei huolta perustusten kunnosta
/
Osittainen logo contia Oy:sta

Tilaa ilmainen kuntotarkastus, aloita tästä!

Missä kunnossa salaojat oikeasti ovat? Ei kannata jäädä mietiskelemään ja mututuntuman varaan, vaan tilaa ammattilainen paikalle tutkimaan asia.

Tarkastus on maksuton ja saat siitä paljon hyödyllistä tietoa kiinteistösi kosteudenhallinnan tilasta. Lisäksi saat tarkastuksesta halutessasi kirjallisen raportin mukaan.

Jätä puhelinnumerosi, niin soitamme pian takaisin.

Tilaa maksuton salaojatarkastus